Jos olet yrittäjä, niin silloin olet ehkä kuullut joskus termin “CRM”. Se onkin yksi tärkeimmistä asioista, joka tulee hallita yrittäjänä, sillä sen avulla yritys voi kasvaa. Jos yrityksesi esimerkiksi myy vaikkapa moottoripyöriä, tai tekee mitä tahansa moottoripyöriin liittyvää, niin CRM olisi tärkeä osata joka tapauksessa. Mitä siis on CRM? Tutustutaan siihen hieman tarkemmin.

Mikä on CRM?

CRM on lyhenne, ja se tarkoittaa englanninkielellä seuraavaa: Customer Relationship Management.

Suomennettuna kyseinen termi tarkoittaa siis asiakkuuden hallintaa. Herää siis kysymys: mikä on crm ja miten sitä hyödynnetään? CRM on sitä, että yritys tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että suhteet yrityksen sekä asiakkaiden välillä pysyisivät hyvänä, joka takaa sen, että asiakas haluaisi jatkossakin olla tekemisissä kyseisen yrityksen kanssa. CRM voi auttaa myös hankkimaan uusia asiakkaita esimerkiksi markkinointistrategioiden avulla.

CRM on todella laaja käsite. sillä siihen kuuluu todella monia asioita, jonka takia usein yrityksillä saattaakin olla jossakin määrin hankalaa pysyä kärryillä kaikista niistä asioista. CRM voi olla jotain todella yksinkertaista, kuten esimerkiksi kun ihminen käy ravintolassa, ja saa sieltä mukaansa leimattavan kortin, jonka avulla saa joka 10. lounaan ilmaiseksi. Tai sitten se voi olla varsinkin suurilla yrityksillä hieman monimutkaisempaa, mikä on crm:lle hyvin yleistä. Suurten yrityksien työntekijöiden nimittäin pitäisi muistaa kaikki mahdolliset palaverit ja asiakkaiden palautteet ja mahdolliset tapaamiset. Tässä vaiheessa yleensä pelkkä kalenteri sekä lyijykynä ei riitä pysymään kärryillä kaikesta.

Tässä kohtaa voisi yritykselle olla järkevintä hankkia jonkinlainen järjestelmä, joka auttaa asiakkuuden hallinnassa, ja näin ollen säästää työntekijöiden aikaa sekä hermoja, joka pitkällä aikavälillä tulee yritykselle hyvin hyödylliseksi. CRM-järjestelmät voivat myös olla hyödyksi monella muullakin osa-alueella. Onneksi kyseisiä järjestelmiä on jo olemassa. Puhutaanpa hieman lisää näistä järjestelmistä.

CRM-järjestelmä

CRM-järjestelmä on siis yrityksien käyttöön tarkoitettu eräänlainen IT-tuki, joka auttaa yrityksiä asiakkuuden hallinnassa. Siitä voi olla varsinkin hieman suuremmille yrityksille todella paljon hyötyä. Kuten aiemmin mainittiin, niin järjestelmä voi helpottaa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden arkea, sillä sen voi esimerkiksi asettaa muistuttamaan työntekijöitä kaikista asiakastapaamisista, sekä palavereista.

CRM-järjestelmät voidaan siis räätälöidä yrityksille, jotta siitä olisi yritykselle mahdollisimman paljon hyötyä. CRM-järjestelmään kuuluu myös esimerkiksi prosessien automatisointi, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tieto on helposti saatavilla yhdessä paikassa, joka tehostaa työntekoa asiakkuuden hallinnan parissa. Esimerkiksi markkinointi, tietojen kirjaaminen sekä asiakashoito on paljon helpompaa CRM-järjestelmän avulla.

CRM-järjestelmän avulla yrityksellä jää aikaa sekä muita resursseja, jotka voi sitten keskittää muihin tärkeisiin asioihin. On todettu, että CRM-järjestelmän käyttäminen parantaa yrityksien suhteita asiakkaisiin, ja näin ollen vahvistaa yrityksen asemaa yhteiskunnassa. Varsinkin kun nykyaikana ihmiset puhuvat paljon asiakaskokemuksistaan internetin ihmeellisessä maailmassa, niin sana voi kiertää todella nopeasti. Myös tämän takia olisi tärkeää, että asiakkuuden hallinta on yrityksellä hanskassa.

Asiakkaiden tiedot yhdessä paikassa

CRM-järjestelmän avulla asiakkaiden yhteystiedot sekä muut tärkeät tiedot löytyvät samasta paikasta. Asiakasrekisteristä voi olla hyötyä esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa sekä asiakaspalvelussa. Sieltä löytyy esimerkiksi tietoa asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista sekä sopimuksista, joten asiakaspalvelu helpottuu huomattavasti.

Yhteenveto

Lopuksi voi siis todeta, että CRM-järjestelmät voivat olla yrityksille hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla voi kasvattaa yritystä sekä pitää yrityksen maineen hyvänä. CRM-järjestelmät voivat olla hyödyllisiä kaiken kokoisille yrityksille, ja kaikkien alojen yrityksille, kuten vaikka moottoripyöräkaupalle, tai mille tahansa. Järjestelmät säästävät aikaa, rahaa sekä hermoja. Kannattaa siis tutustua niihin, ja siirtää yritys nykyaikaan.